us_flag

Thomas Moy

Foredrag er utviklet gjennom hans personlige forskning på bedre måter å bruke hjernen vår på. Etter å ha funnet en leseteknikk som gjorde det mulig og lettere å lese, har Thomas tatt sin mastergrad i markedsføring med dysleksi, og bruker nå erfaringene sine til å hjelpe andre som sliter med det samme. Med leseoppfinnelsen sin kom han til semifinale i programmet "Skaperen" på TV2, og senere har han vunnet en del priser for sitt arbeid.

Thomas er en entreprenør og driver sitt eget firma som jobber hovedsaklig med denne oppfinnelsen og foredrag. Foredragene er grunnet i kurs Thomas er opplært som instruktør i, og det ligger mange års forskning bak teoriene foredragene er basert på. Enten det er innen lesing, kreativitet, lederskap eller personlig utvikling.

Foredragene er for det meste lagt opp slik at deltakerne skal delta og gjøre ting selv, ikke bare sitte å høre på.

Foredrag:

Dobbel lesehastighet på to timer
Dette er nok det mest populære foredraget Thomas holder. I dette foredraget vil deltakerne lære teknikken som er bakgrunnen til oppfinnelsen. Denne teknikken sammen med en leseteknikk og litt til gjør at deltakerne vil oppleve å lese raskere på slutten av foredraget. Foredraget kombineres med motivasjon om hjernens kapasitet,  entreprenørskap og god gammeldags stå på vilje.

Kreativt lederskap
”Theory U” er en teori av Otto C. Scharmer som holder til på MIT. Denne teorien fører endringsledelse opp på et helt nytt nivå. Thomas har selv skrevet sin masteroppgave om Theory U i markedsføringsledelse, og vært på kursing av Paul Scheele som har doktorgrad i endringsledelse og ”Theory U”. Som én av ni instruktører i «Genius Code», som er basert på Win Wengers forskning som er forklart i boken ”The Einstein factor”,  gir Thomas sin kompetanse en utrolig spennende måte å skape kreative løsninger på.

Kreativitet
Teknikkene Thomas bruker er basert på 30 års studier om hvordan hjernen fungerer og hvordan Einstein brukte fantasien for å skape ting folk aldri hadde hørt om før. Jobber dere med å skape noe nytt, enten det er ideer i et reklamebyrå, et design, produktutvikling, løsninger for organisasjoner, et ønske om å ligge et steg foran konkurrenter eller lignende, gir Genius Code teknikker som gir deg mulighet til å tenke utenfor boksen.

Entreprenørskap
Dette foredraget går ut på erfaringen det er gå fra å stå på bar bakke med en idé, til å sitte med en oppfinnelse som kan løse problemer en har med lese og skrive vansker som minst én tredjedel av verdens befolkning sliter med. Alle kan dra nytte av dette produktet, da disse teknikkene hjelper hvem som helst å konsentrere seg bedre. Det kan være når du for eksempel skal lese en mail, forstå en rapport, registrere informasjon eller lignende. Teknikken kan også brukes hvis du driver med idrett, skole på kveldstid eller hva det måtte være. Den erfaringen det er å slutte i en jobb med en solid årslønn til å gå over til uvissheten om det kommer penger inn eller ei, som Thomas gjorde da han han utviklet oppfinnelsen sin, er en god erfaring som lett kan overføres til andre og som andre kan lære av.

Du kan se en film som oppsummerer mye av det Thomas har gjort frem til 2010 her: