us_flag

Odd Rolfsen

30 års arbeide som Life Coach og kursleder har medført dybdeforståelse, innsikt og solid bakgrunn, enten det gjelder å løse internproblemer, motivere eller coache medarbeiderne til å nå selskapets målsettinger.  Kurs og/eller foredrag tilpasses kunden.

KICK OFF!
 Kurs for bedriftens ansatte

Hensikten med et Kick-Off for bedriftens ansatte er å tilføre ny inspirasjon og motivasjon til å gjøre en bedre jobb, trives med sine oppgaver og yte bedre service.

Alle undersøkelser og våre erfaringer viser at glade og positive medarbeidere - og som trives, gjør en glimrende jobb og lykkes. Denne oppgaven tar vi hånd om- og på en morsom måte. Kick Off kan arrangeres fra 2-3 timer til en hel dag. Det viser seg at de fleste mennesker trenger og har veldig godt av nye impulser for å oppnå større arbeidsglede. Vi MÅ ha det morsomt dersom vi skal lykkes og trives i vår jobb.

Hensikten med et Kick Off er å få ledere og medarbeidere til å forstå sitt eget beste og være stolt av egen innsats. Da kommer også forståelsen for å gjøre en glimrende jobb, ta vare på- og gjøre hverandre gode.

Medarbeiderne vil bli bevisstgjort følgende viktige temaer:

 • Forventninger og ønsker
Positivitet
 • Arbeidsglede
 • Følelser og reaksjoner
 • Ansvar
 • Individualisme og samspill
 • Offensiv holdning
 • Resultatorientert holdning
 • Hensiktsorientert adferd
 • Intuisjon, empati og ego-drive
 • Optimisme
 • Entusiasme
 • Ros og oppmuntring
 • Serviceholdning internt og eksternt
 • Menneskelighet og nærhet
 • Bevisstgjøring
 • Forpliktelse
 • Unngå stress og utbrenthet
 • Takling av innvendinger
 • Kvalitet
 • NY ego-drive
 • NY inspirasjon
 • Selgerrollen
 • Lederrollen

Video