us_flag


NILS & RONNY

 -  ALLSIDIGE BIDRAG TIL DITT EVENT

 Nils Wærstad og Ronny Kristoffersen har produsert noen av de mest populære reiseprogrammene gjennom tidene på norsk TV.

De har gjennomført zero-gravity kosmonaut-trening over Moskva med milliardæren Tito, den første sivilisten i verdensrommet, de har møtt en av apartheidens frontfigurer Ian Smith i Zimbabwe, blitt skutt etter i drive-through baren til Jerry Lee Lewis sin søster i Louisiana, tatt seg inn på Israel-kontrollerte palestinske områder med et knippe illsinte bestemødre, overlevd Irland rundt uten penger, fulgt Leger uten Grensers arbeid i Somaliregionen, portrettert gatebarn i Ukraina, laget reiseprogram fra innsiden av USAs største ”maximum-security” fengsel, samt spist brødskiver og sett på homevideos med diktatorenken Imelda Marcos i Manila.

I sin siste Tv-serie (2014) med undertema ”Ground Truth”, oppsøkte Ronny og Nils utfordrende områder: De reiste Colombia på langs, de portretterte konkursrammede og nærmest lovløse Detroit, krysset det amerikanske Rustbeltet og smuglet kunst ut fra Gaza gjennom illegale tunneler.

Alt dette og mer ligger til grunn for Nils og Ronnys bidrag til konferanser, årsmøter, jubileer, seminarer og andre typer events.

”Walkabout” som fundament

Walkabout treffer mange og bredt. Seriene skal hele tiden utforske spennet mellom humor og det dypeste alvor. Seriene skal underholde, men samtidig berøre, ta med seeren inn i direkte usminkede situasjoner, åpne dører til nye og gjerne utfordrende miljøer og personer, gi ny innsikt og vekke ettertanke.

Nils og Ronnys ”Walk & Talk” (sceneopptrenden) eller filmproduksjoner rettet mot firmaer og events, skal bygge på de samme premissene som Walkabout-serien er basert på:

De kaller det på fint ”De fire pilarene” som beskriver essensen og rammene for produksjonene.

Hver Walkabout-episode skal inneholde:

Humor: Spontant i situasjoner og møter med mennesker…men også i brytningen mellom N&R; den rolige, ansvarsbevisste versus den utvokste, uforutsigbare, med hang til de fleste av livets goder…

Ettertanke: Våge å blande det humoristiske med det ettertenksomme…ikke bare noe å le av, men også noe å bli berørt av…noe man må tygge på, tenke over…noe med substans.

Feel good: Drivende, positivt….i form og ikke minst i musikkvalg. Gjennomtenkt dramaturgi….bevegelse og dynamikk…lek med genrer.

Drøm: Walkabout er et reiseprogram som fremfor å presentere reiseinformasjon, heller skal inspirere til reise, skape lyst (til å gjøre noe annet enn å se på tv, egentlig..), gi rom for litt drømmeri….en 66 Buick Wildcat og Texas på tvers, vektløs over Moskva, eller pengelens i Irland….alt er mulig når 2 karer fra Hønefoss får til såpass…J

Med dette som grunnlag, har Nils og Ronny gjort suksess på TV-skjermene over flere år. Det samme fundamentet har gjort dem ettertraktet som bidragsytere på events for et stort spenn av virksomheter. På kundelisten finnes alt fra større finansbedrifter (KPMG, E&Y), til produksjonsbedrifter (Selvaag, Hydro Yara),  detaljhandel (Coop) til reise- og flyselskaper og selvsagt bilindustrien. Walkabout treffer en bred seermasse (inkl 50% kvinnelig seerandel), ofte med et så betydelig monn av alvorlig tematikk at det normalt ikke ville engasjere et så stort publikum. Nils og Ronnys menneskeinteresse/-kunnskap og særegne formidlingsform, bidrar imidlertid til at dette likevel treffer så mange. Dette ligger til grunn også for deres eventbidrag, noe som sørger for entusiasme i alle lag av organisasjonene som engasjerer dem i eventsammenheng.

N&R bidrag i løpet av events ;

”Walk & Talk”

 

1 scene, 2 menn, 2 barkrakker, 1 god projektor, 1. stort lerret,

PA med trøkk  ca 45 - 75 minutter

Historien bak tv-serien Walkabout, blir et slags rammeverk. Med utgangspunkt i det som opptar dem mest; møter med folk, reiseglede og tv-produksjon med egenart, tar Nils og Ronny med seg publikum ut på en slags reise i emner med stort spenn:

om å tørre å satse på særpreg

om avhengighet av driv og entusiasme for å få til noe

Identitet; om å være klare på hva man står for. Om å handle i forhold til egen overbevisning

om personlig og profesjonsmessig ansvar når en gjør noe som er ekstremt ”synlig”

om å søke aktivt etter DE RETTE KUNDENE…om å SKAPE ET BEHOV HOS KUNDEN…Om å bygge seer (kunde)-lojalitet.

om å møte etiske dilemmaer

om bevissthet ifh til konseptet…om å bryte ned konseptet i bestanddeler  og være bevisst virkemidlene.

om å utfordre sannheter og befestede forestillinger

Kreativitet innenfor rammene av et gitt konsept

Om evnen til å kunne overraske, unngå å bli forutsigbare, både for å opprettholde interessen og for å gi seg selv nye UTFORDRINGER

Kreativitet: Kreative prosesser fordrer at folk tør å gi av seg selv. Å være kreativ betyr å utfordre (og møte motstand).

Om eierskap til prosjekter

DRØM, visjoner, AMBISJONER

ARBEIDSGLEDE!!!!!

om å GI AV SEG SELV, kompetanse er så mangt,

Personlighet, styrke i ulikheter og muligheter i frustrasjoner.

Film som fortellerelement

I ”Walk & Talk” oppnås dynamikk og skift via tallrike filmklipp fra ”utagerende” reisevirksomhet og annet fra en etterhvert svært mangesidig produksjon.

Filmklippene underbygger eller kontrasterer det verbale og benyttes for å sette stemninger eller gjøre dramaturgiske kast, der det trengs. Publikum skal kunne sette seg tilbake og oppleve en times tid med…ja nettopp: Humor, drøm, feel good og ettertanke.

Tilbakemeldingene på ”Walk & Talk” har hele tiden vært meget positive. Det ser ut til å være et behov i event-/seminarsammenheng for denne typen innslag; noe som ligger i skjæringspunktet mellom underholdning og noe faglig/noe med substans som også stimulerer til refleksjon og ettertanke.

Spesielle eventrelaterte temaer:

Om arrangementet berører eller baserer seg på spesielle temaer eller nøkkelbegreper (som man evnt. ønsker å befeste), vil disse ”behandles” og inkluderes på særegent vis i ”Walk & Talken”.

Konferansierrollen:

Nils og Ronny har ved flere anledninger styrt events som f.eks. større jubileumsarrangementer fra scenen. Her kan også tematikk og filmklipp fra Walk & Talken hentes inn og gi konferansierrollen både innhold og en utvidet underholdende funksjon.

•••

N&R bidrag i forkant av events ;

Filmproduksjon 1

 

N&R utstyrt med 2x kameraer får i forkant tilgang til sentrale personer knyttet til eventet og gjør sin helt særegne tilnærming til folk og temaer som er relevante for arrangementet  ca 8-12 minutter

NR: ”På Walkaboutsk vis går vi inn i situasjoner og møter folk på direkte, ekte og usminket vis. Som i Walkabout opererer vi ”i det virkelige liv”.  Vi har stor tro på at mennesker viser mer av seg selv og gir mer om vi treffer dem i et miljø der de føler seg trygge, fremfor i et studio eller på en scene”.

Målsetting for filmen utarbeides med oppdragsgiver…etter det ønskes nokså ”frie hender”. Som i våre tv-produksjoner er vi selvdrevne. Forutsetningen er noen velinformerte insidere, som kan fylle på med innsiktsfull bakgrunn og lede oss i retning de rette folka.

Vi har spesiell glede av å  leke litt med myter, eller vennligsinnede ”motsetninger” som ofte eksisterer mellom avdelinger eller ulike grupperinger/nivåer innad i et firma, organisasjon eller eventens deltakermasse. Her er det rom for mye hoderistende humring og det tas som regel svært godt i mot at man har gravd litt og funnet ut av de usagte sannheter…eller det erke typiske.  Gjenkjennelse er et nøkkelbegrep her som i våre tv-produksjoner.

Filmproduksjonen skal holde høy kvalitet. Folk kan TV nå for tiden, derfor må denne type produksjoner også holde mål. I spennet mellom humor og eventuelle behov for å informere eller befeste noe, lages film med tydelig N&R stempel; humor, driv og gjerne et monn av substans. Mennesker står i sentrum!

Filmen kan benyttes som en kickstart på eventet eller et break/skifte underveis.

Positiv bieffekt: At N&R roamer i gangene under slike pre-produksjoner går ikke u påaktet hen. Erfaring viser at filmopptakene vil skape snakk/oppmerksomhet i organisasjonen om eventet i forkant…”noe er på gang”….dette kan evnt. utnyttes videre på ulikt vis via intranett, filmklipp emd NR i e-invitasjoner e.l., for å promotere, skape interesse for eventet.

Flerbruk: Filmen kan om ønskelig mangfoldiggjøres og sendes ut til deltakere i etterkant som del av evnt. oppfølgingsmateriale. Filmen representerer noe konkret fra eventet og kan være med på å forsterke minnet om en positiv eventopplevelse.

Filmen kan dessuten evnt. benyttes senere som en kick-start, temasetter eller break, i andre sammenhenger der de samme temaene er relevante.

Filmproduksjon 2

Kortere breaks (klipp på 5-30 sek) kan produseres og benyttes som temasettere/breaks i  eventens mer faglige sammenhenger.

Filmproduksjon 3

Kortere innslag (20-60 sek) kan produseres og benyttes som f.eks. en befriende del av prisutdelinger o.l. Våre forslag til ”alternative” priser, har blitt vel mottatt.

Filmproduksjon 4

Lengre innslag (1-3 min) kan produseres og benyttes som del av overgang mellom ulike stadier av f.eks. en større middag….og mens vi venter på Cognacen…

Den tenkte røde tråd:

NR: ”Effekten av at vi er på selve eventet med en Walk & Talk, er dessuten forsterket gjennom filmproduksjon. Opplevelsen av en gjennomtenkt ”rød tråd”, blir underbygget ved at vi er inne på flere måter i løpet av filmprosessen og eventet: I opptaksfasen, ved evnt teasing/promotering av eventet, ved visning som ”programledere” i filmen og på scenen med ”Walk & Talk” eller som konferansierer.

At vi heller ikke tar første betalingsbil hjem etter opptreden, men velger å bli for påfølgende utenomfaglige aktiviteter, gjør også sitt for tilknytning og bonding…”