us_flag

Eskil Rønningsbakken

Verdens fremste balansekunstner

Det hele begynte som vågal lek i oppveksten hjemme på Vallset i Hedmark. 30 år senere er han blitt superstjerne i Kina og på nett ligger det over
tre hundre tusen internasjonale publikasjoner om balansekunstneren.

Foredrag

 • Ofte virker utfordringer vi møter både i arbeidsliv og det private rom uoverkommelige,
og enkelte setter seg også skyhøye mål de må gi opp halvveis.
 • Kan alle nå sine mål?

 • Hvordan sette seg et realistisk mål ut fra egne evner og ståsted,
og se klart hele prosessen igjennom.

 • Hvordan nå et felles mål i team der mennesker motiveres ulikt.
 • Hvordan dele opp og strukturere en arbeidsprosess i håndterbare stykker/delmål, slik at man når sluttmålet man har satt seg.
 • Hvordan bruke tidligere erfaringer til å lykkes hver eneste gang.
 • Balansen i alt vi gjør
 • Vi snakker til stadighet om balanse, og gjerne i ulike former.
 Kan alle typer balanse sammenfattes i et begrep?

 • Hvordan kan det å tenke balanse i et helhetlig og sammensatt bilde, hjelpe oss mot det ultimate resultat? 
 • Sikkerhet der det mentale spiller en sentral rolle.
 I Norge har vi en av verdens strengeste sikkerhetsreglementer i arbeidslivet. Hvorfor forekommer likevel arbeidsulykker?
 
 • Hvordan jobbe med den mentale innstillingen i forhold til sikkerhet og sikkerhetskultur.
 • Hvorfor bør tankegang og trening spille en like stor rolle som ytre tekniske hjelpemidler.

Eskil Rønningsbakken har i et helt tiår vært kjent som en av verdens beste, og mest respekterte balansekunstnere. Han bruker all sin tid på å leve ut sin lidenskap, ofte ved å gjøre det andre anser som "umulig".


Han har syklet på line 1000 meter over Lysefjorden, balansert på skyskrapere i Shanghai, og stått på hendene under en luftballong i stor høyde. I 2011 ble han tildelt en av Kinas høyeste utmerkelser for oppdrag han har utført i Kina.
Eskil gjør ulike performance både på konferanser, events, og i store kampanjer, og har utviklet solide foredrag ulikt alt annet du har sett.
I sine foredrag deler han mange av de erfaringene han har gjort seg, både når det gjelder planlegging og gjennomføring av sine spektakulære prosjekt. I tillegg til å fortelle og vise bilder fra sine utrolige prosjekt, fokuserer han på:

MOTIVASJON og MÅLSETTING

- Hvordan sette seg et realistisk mål ut fra egne evner og ståsted?
- Hvordan nå et felles mål i team der mennesker motiveres ulikt?
- Hvordan dele opp og strukturere en arbeidsprosess i håndterbare delmål, slik at man når sluttmålet man har satt seg?
- Hvordan bruke tidligere erfaringer til å lykkes hver eneste gang?

SIKKERHET
- Hvordan jobbe med den mentale innstillingen i forhold til sikkerhet og sikkerhetskultur?
- Hvorfor bør tankegang og trening spille en like stor rolle som ytre tekniske hjelpemidler?
Eskil innehar interessant kunnskap om ekstrem ytelse og bevissthet på hvordan nå optimale resultater, og trekker klare paralleller til folk flest. Som balansekunstner er han opptatt av å tenke helhetlig, med fokus på hvordan balanse i arbeidsdagen kan hjelpe oss mot det beste resultatet. Eskil kan gjøre foredrag og workshops for større og mindre grupper, på lukkede arrangement for bedrifter, og på større konferanser.

Høsten 2013 omtalte verdens største avis, Daily Mail, Eskil i en større reportasje - som også ble gjengitt i en rekke andre internasjonale aviser - sjekk ut hva de skrev....

Video