us_flag

«MIRAKLET I SØR-AFRIKA»

Et møte med Nelson Mandela og Desmond Tutu.

I 1990, da Nelson Mandela ble løslatt fra fengsel etter neste 27 år, var ti-tusenvis av svarte ungdommer klare med spyd,macheter,kniver og andre våpen. Nå var deres geriljasjef satt fri. Nå skulle de hevne 350 års systematisk og grunnlovsmessig undertrykkelse,diskriminering og frarøvelse av egen jord. De sang og danset krigsdans og ventet bare på ordren fra Mandela om å sette i gang.

Men den ordren kom aldri. I stedet fikk de en ny ordre – om å omfavne og tilgi. Hvem da? -- de hvite makthaverne og overgriperne. De unge ble rasende og kalte Mandela en forræder. Men til slutt ble de overtalt til å gi Mandela en sjanse. Det var det mange som angret på etterpå. For underveis mot en ny grunnlov ble de enda en gang forrådt av de hvite som brukte svarte zulukrigere mot dem. Sør-Afrika var på randen av total borgerkrig. Det var spennende og blodig som en kriminalroman.

Men tross all motstand og skitne knep klarte man å meisle ut en ny politikk som ga landet håp. Og i april 1994 fant det første frie valg sted. Miraklet i Sør-Afrika er det blitt kalt, både valget og påfølgende oppgjøret med den skrekkelige Apartheid-fortiden. En løsning stikk i strid med all menneskelig fornuft, i kontrast til hevn og æresdrap i Midt-Østen og andre konfliktområder.

Sentralt i denne utrolige historien står Nelson Mandela og Desmond Tutu – kanskje de to personene i hele verden som i dag har størst troverdighet,anseelse og omdømme.

Einar har truffet dem begge – og intervjuet dem opptil flere ganger. Einar er den norske journalisten som var mest inne i Sør-Afrika under den forferdelige Apartheid-perioden. Han har med egne øyne sett undertrykkelsen,mishandlingen og fornedrelsen av millioner er mennesker – bare fordi deres hud ikke var hvit.

Foredraget peker på at det finnes løsninger på konflikter, enten de er på nasjonale,regionale eller også på personlig plan, det være seg i bedrifter, i selskaper eller lokalmiljø. Nelson Mandela og Desmond Tutu har vist verden at det går an!

Ca. 1 time.