us_flag

EINAR GELIUS

Prest, forfatter, programleder og foredragsholder

Einar Gelius var i 16 år en kjent og kjær sokneprest på Vålerenga i Oslo. Han er nå freelance foredragsholder, programleder og forfatter.

Han tok teologisk embedseksamen ved Universitetet i Oslo i 1985, og var prest i Trøndelag i 9 år før han kom til Vålerenga. Her var han helt til han "gikk av" som prest i 2011. Gelius har 1.avdeling av jus og var statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet i 2000-2001. Einar Gelius har hatt sitt eget radioprogram på P4 siden 2004 og har de siste 10 årene drevet eget konsulentbyrå – Gelius Kommunikasjon – med foredrag for offentlig og privat sektor.

Gelius har gitt ut 6 bøker: "Konfirmantens bok" (1994), "Himmel og helvete" (2003), "Hjertet får ingen rynker – tanker om kjærlighet" (2004), "Til trøst – en bok om å miste noen du er glad i" (2007), "Sex i Bibelen" (2010) og "Det er håp i de foldede hender" (2011).
Einar Gelius holder foredrag og seminarer om: motivasjon, etikk og sorgarbeid. I seminaret "Himmel og helvete" tar Gelius utgangspunkt i sine erfaringer og opplevelser som prest, medmenneske og familiefar. Han tar utgangspunkt i den virkeligheten vi opplever og lever i, nemlig spenningen mellom motløshet og håp.
I etikk-seminaret rettes fokus på hva enkeltmennesker og bedrifter selv kan gjøre for å bli mer bevisst verdier og moral.
Gjennom 25 års arbeid som prest har Gelius bred erfaring i krisehåndtering og sorgarbeid.


EINAR GELIUS & JENNY JENSSEN
Vi kan nå tilby et annerledes foredrag med disse to profilene!
Einar og Jenny er kunnskapsrike, har masse live-erfaring fra scene, tv-sendinger og kirke. De kjenner hverandre godt og har god kjemi. De tilbyr et seminar/forestilling med tema en sunn sjel i et sunt legeme. Gjennom ord og toner vil de sette fokus på livsstil, verdier, kosthold og livssyn. Dette er et seminar preget av folkelighet, nærhet og varme!