us_flag

Jingler

Sharpsell Music Imaging eies og drives av Pat Sharp og hans norske kone Monica. Selskapet har i en årrekke produsert alle former for lyd til reklame – ett viktig element i merkevarebygging.

Sharpsell tilbyr bl.a.;

  • Eksklusive radiojingler
  • Jingler til reklame
  • lydeffekter tilpasset reklame / produkt
  • TV temaer


Besøk deres hjemmeside for mer informasjon og/eller ta kontakt med oss.

sharpsell