us_flag

PR og medierådgivning

  • Hvordan opptre i media?
  • Hva er viktig og vektlegge i et intervju?
  • Kan man gjennom media endre sitt image?
  • Hvilke rettigheter har et intervjuobjekt?
  • Hva ønsker pressen av deg?
– disse, og mange andre spørsmål, kan være avgjørende å ha kunnskap om når man opererer i det offentlige rom. Vi har veiledet en rekke personer, enten fordi de har mangel på erfaring med media eller fordi de f.eks. har hatt ”en frykt” for å bli fremstilt på en mindre fordelaktig måte. 

Pressemeldinger

Vi har forfattet et stort antall pressemeldinger for våre oppdragsgivere – enten det har vært for selskaper eller enkeltpersoner. Men er jobben gjort da.....?

Aviser (papir og web) og radio / TV mottar daglig pressemeldinger – langt fra de fleste blir noen gang publisert! – hvorfor?
Enhver ønsker ”å være først” og/eller være ”eksklusiv”. Er det mulig å tilfredsstille mer enn én da? Selvsagt er det dét. Vi tar gjerne utfordringen med begge deler; forfatte – og distribuere ditt budskap som ønskes formidlet via pressen.